Početak uvođenja projekta „Poduzetničko učenje”

Dana 11. rujna 2014. godine profesorice Danica Dutina i Jasminka Petric sudjelovale su na pripremnom skupu SEECEL-a (Regionalni centar za poduzetničke kompetencije Jugoistočne Europe) u Mostaru, na kojem je predstavljen pilot program na polju cjeloživotnog učenja za poduzetništvo.

Vratile su se pune dojmova i entuzijazma jer je naša škola na nacionalnoj razini odabrana kao jedna od četiri gimnazije – pilot institucije koje će sudjelovati u projektu Poduzetničko učenje. Projekt financira Europska Unija, a sudjelovanje u  ovom projektu pruža brojne mogućnosti za razvijanje poduzetničkog duha u učionicama i zbornici. Svima je jasno da pristup nastavi i nastavne metode treba modernizirati. Kroz ovaj projekt možemo svi zajedno napraviti prve korake na tom putu i, uz malo truda i volje, ući u svijet suvremene i poduzetne škole…

loading