Pravila pisanja maturalnog rada

Dolazi vrijeme pripreme i pisanja maturalnih radova. Njihova izrada učenicima završnog razreda nerijetko zadaje brige i nedoumice prilikom samog načina pisanja, korištenja stručne literature, citiranja, umetanja fusnota, odabira fonta i ostalih bitnih sitnica. Kako bi im olakšala ovaj posao, pedagoginja Gimnazije Marija Bakula organizirala je predavanje na temu pravila pisanja maturalnog rada. Pozvala je prof. Matu Penavu, višeg asistenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, koji će u srijedu, 8. veljače 2017. godine s početkom u 17:00 sati u kinodvorani praktičnim savjetima i standardiziranim uputama za pisanje rada maturantima olakšati njegovu izradu, a predavanje će im zasigurno koristiti i kasnije, tijekom fakultetskog obrazovanja, pri pisanju seminarskih i drugih stručnih radova, kojih neće nedostajati, bilo u vidu predispitne obveze bilo kao dijela samog polaganja ispita.

Na predavanje su pozvani svi maturanti i profesori.

loading