RASPORED POLAGANJA MATURE U LIPNJU 2022. GODINE

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

 GIMNAZIJA  FRA GRGE MARTIĆA

                                               P O S U Š J E

RASPORED POLAGANJA MATURE U LIPNJU 2022. GODINE

14.6.2022. godine (utorak) u 13:15 sati: ISPITNI ODBOR

                                          u 13:30 sati: OBRANA MATURALNIH RADOVA

(raspored učionica za obranu rada objavljen je na oglasnoj ploči škole)                                                              

17.6.2022. godine (petak) u 13:15 sati: ISPITNI ODBOR

                             u 13:30 sati: PISANI DIO ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA                                                                              

  1. a) 4.a i 4.b – u uč. br. 4                                          

                                                                                             

18.6.2022. godine (subota) u 8:00 sati: ISPITNI ODBOR

                                          u 8:15 sati: PISANI DIO ISPITA IZ:

 

  1. a) matematike (4.a i 4.b) – u uč. br. 4       

                                                                                                                

  1. b) engleskog jezika (4.a i 4.b) – u uč. br. 5             

                                                                          

20.6.2022. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati: USMENI DIO ISPITA IZ:

  1. a) hrvatskog jezika (4.a i 4.b) – u uč. br. 4

___________________________________________________________________

21.6.2022. godine (utorak) u 8:00 sati: USMENI ISPIT IZ:

  1. a) matematike (4.a i 4.b) – u uč. br. 6
  2. b) engleskog jezika (4.a i 4.b) – u uč. br. 5

____________________________________________________________________

POVJERENSTVA KAO NA PISANOM DIJELU ISPITA

 

________________________________________________________________

22.6.2012. godine (srijeda) u 8:00 sati: IZBORNI PREDMETI                                                         

  1. a) hrvatski jezik,

     psihologija,              

     povijest                              – u uč. br. 4                          

     (4.a, 4.b)                                                                

                                                                                    

  1. b) likovna umjetnost,

    TZK

    (4.a, 4.b)                     – u uč. br. 5                      

                                                                                                                                                                                  

  1. c) fizika,

    biologija,                        

    matematika                  – u uč. br. 6                       

   (4.a i 4.b)                                                                          

                                                                                   

                                              

 

loading