DSD

DSD (Deutsches Sprachdiplom)

DSD je njemačka jezična diploma koju dodjeljuje Konferencija ministara kulture saveznih pokrajina Njemačke. Radi se o ispitu iz njemačkog jezika za stjecanje DSD diplome na razinama B2 i C1 po zajedničkim europskim standardima za jezike i priznata je kao dokaz naprednog poznavanja njemačkog jezika. DSD diploma vrijedi kao dokaz o naprednom poznavanju njemačkog jezika pri upisu fakulteta na njemačkom govornom području, a priznata je i u njemačkim gospodarskim krugovima. DSD ispit je rasprostranjen širom svijeta. Ispitne testove priprema i šalje u zemlje gdje se održava ispit Centrala za školstvo u inozemstvu iz Njemačke (Zentrale für Auslandsschulwesen, Zfa). Dodatna, fakultativna nastava se izvodi po programu Zfa i po udžbenicima koje financira navedena organizacija. Ispit se održava na termin koji zakaže Zfa, a sastoji se od četiri dijela: razumijevanje čitanjem (Leseverstehen), razumijevanje slušanjem (Hörverstehen), pisana komunikacija (schriftliche Kommunikation) i usmena komunikacija (muendliche Kommunikation). Ispravljanje i ocjenjivanje učeničkih radova se radi u Njemačkoj. Pripreme za ispit i sudjelovanje na ispitu za učenike je besplatno.

DSD u našoj školi

 Fakultativna nastava po programu Centrale za školstvo u inozemstvu se u našoj školi izvodi od školske 2005./2006. godine. Učenici se pri upisu u prvi razred mogu odlučiti za pohađanje nastave po DSD programu te u sve četiri godine pohađanja gimnazije slušaju dodatni sat njemačkog jezika. Dosadašnji polaznici su s uspjehom polagali ovaj ispit, od kojih je većina položila razinu C1, a ostali razinu B2. Učenike pripremaju prof. Danica Dutina i prof. Mirjana Galić.


loading