Nastavni plan za opću gimnaziju

NASTAVNI PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Hrvatski jezik 4 4 4 4
I. strani jezik (engleski jezik) 3 3 3 3
II. strani jezik (njemački jezik) 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Povijest 2 2 2 3
Logika 1
Filozofija 2
Psihologija 1 1
Sociologija 2
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Zemljopis 2 2 2 2
Informatika 2
Politika i građansko društvo,
gospodarstvo
1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
IZBORNA NASTAVA
Izborna nastava 2 2 2
UKUPNO 32 33 33 33


loading