Suradnja s roditeljima

Roditeljsko vijeće

Osnivaju ga roditelji učenika. U Roditeljsko vijeće Gimnazije bira se po jedan predstavnik roditelja iz svakoga odjela. Roditeljsko vijeće promiče interese Škole u zajednici, kandidira i bira predstavnika roditelja u Školski odbor, potiče sudjelovanje roditelja u radu Škole, dostavlja stajališta roditelja Školskom odboru, sudjeluje u mogućem organiziranju ekskurzije i maturalne zabave.

Članovi Roditeljskog vijeća (školska godina 2023./2024.): 

1.a Angela Rezo

1.b Anita Čamber

1.c Vesna Pavković

2.a Mara Grubišić

2.b Marijana Sabljo – predsjednik Vijeća roditelja

2.c Miroslav Mihalj

3.a Maja Ćesić

3.b Dragica Kovač

3.c Sanela Senjak

3.d Ivanka Dodik

4.a Mirjana Đerek – zamjenik predsjednika VR-a

4.b Albin Senjak

4.c Josipa Begić

 

Roditeljski sastanci

Roditeljske sastanke saziva razrednik/ca. Roditeljski sastanci održavat će se najmanje tri puta godišnje: na početku školske godine, na kraju I. obrazovnog razdoblja i na kraju nastavne godine.
Ostali roditeljski sastanci organizirat će se prema prosudbi razrednika/ce.
Na prvom roditeljskom sastanku roditelji se upoznaju s Pravilnikom o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama, Izvodom iz Statuta o skali neopravdanih izostanaka, pravilima kućnog reda i školskim kalendarom za 2023./2024. godinu. Osim toga, svaki razrednik/ca određuje termin za prijem roditelja i to upisuje u zapisnik s prvog roditeljskog sastanka.

loading