Suradnja s roditeljima

Roditeljsko vijeće

Osnivaju ga roditelji učenika. U Roditeljsko vijeće Gimnazije bira se po jedan predstavnik roditelja iz svakoga odjela. Roditeljsko vijeće promiče interese Škole u zajednici, kandidira i bira predstavnika roditelja u Školski odbor, potiče sudjelovanje roditelja u radu Škole, dostavlja stajališta roditelja Školskom odboru, sudjeluje u mogućem organiziranju ekskurzije i maturalne zabave.

Članovi Roditeljskog vijeća: 

1.a Antonija Protrka

1.b Kristina Buntić

1.c Ivan Begić

2.a Marijana Krsmanović

2.b Jasna Miličević

3.a Ivana Šego, pred. Vijeća Roditelja

3.b Zvonko Landeka

3.c Jelena Senjak

4.a Blanka Čamber

4.b Ljilja Protrka

4.c Olivija Kovač

4.d Vjekoslav Barišić

 

Roditeljski sastanci

Roditeljske sastanke saziva razrednik/ca. Roditeljski sastanci održavat će se najmanje tri puta godišnje: na početku školske godine, na kraju I. obrazovnog razdoblja i na kraju nastavne godine.
Ostali roditeljski sastanci organizirat će se prema prosudbi razrednika/ce.
Na prvom roditeljskom sastanku roditelji se upoznaju s Pravilnikom o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama, Izvodom iz Statuta o skali neopravdanih izostanaka, pravilima kućnog reda i školskim kalendarom za 2019./2020. godinu. Osim toga, svaki razrednik/ca određuje termin za prijem roditelja i to upisuje u zapisnik s prvog roditeljskog sastanka.

loading