Povijest škole

 

 O povijesti naše škole

Dana 8. srpnja 1966. godine Skupština općine Posušje osnovala je Gimnaziju u Posušju, a te prve školske 1966./67. godine pohađali su je učenici I. i II. razreda.

U drugi razred  prve godine rada upisan je dio učenika koji je šk.1964./65. godine prvi razred gimnazije pohađao u područnom odjelu tadašnje Prve mostarske gimnazije, te ga uspješno završio. Područni odjel je otvoren u Posušju na zamolbu Skupštine općine Posušje, imao je 48 učenika, a nastava se odvijala u prostorijama Osnovne škole. Nažalost, zbog neriješenog pitanja prostora i problema sa stručnom zastupljenošću nastave, područni odjel prestaje s radom nakon I. razreda gimnazije. U drugi razred gimnazije upisani su i učenici koji su svoje gimnazijsko školovanje započeli šk. 1965./66. godine u Širokom Brijegu (među njima su i naši cijenjeni profesori Nikola Čutura i Vinko Oreč). Prva generacija posuških gimnazijalaca je maturirala šk. 1968./69. godine.

Nakon što je Nastavničko vijeće 23. veljače 1970. godine usvojilo prijedlog da se posuškoj gimnaziji dade ime fra Grgo Martić, Savjet za prosvjetu i kulturu Skupštine općine Posušje dao je suglasnost na taj prijedlog te je 20. studenog 1970. godine dobila ime “Fra Grgo Martić”.
Godine 1972. dolazi do promjena u školskom sustavu Bosne i Hercegovine, prema kojima je srednjoškolsko obrazovanje trebalo prilagoditi potrebama tzv. udruženog rada. Sukladno novim zahtjevima školstva, Skupština općine Posušje je 14. prosinca 1973. godine utemeljila Srednjoškolski centar u čiji sastav ulaze gimnazija i Škola s praktičnom obukom kemijske, odnosno građevinske skupine (ŠPO), koja je radila do kraja školske 1981./82. godine. U tom periodu novootvoreni Srednjoškolski centar, po političkom naputku, nije smio zadržati ime Gimnazije.

Sukladno tzv. Šuvarovoj reformi srednjeg školstva, početkom školske 1980./81. godine u ondašnjoj se Jugoslaviji ukidaju gimnazije i uvodi srednje usmjereno obrazovanje. Time je u Srednjoškolskom centru u Posušju prestao upis u gimnaziju i školu s praktičnom obukom te je SŠC 10. srpnja 1983. godine dobio nametnuto ime “Edvard Kardelj”.

S nagovještajem političkih i demokratskih promjena 1990. godine je pokrenuta inicijativa za vraćanje imena “Fra Grga Martić” Srednjoškolskom centru, što je i učinjeno na sjednici Skupštine općine održanoj 25. svibnja 1990. godine. Nakon objavljivanja Zakona o srednjoj školi u BiH od 12. prosinca 1990. godine, Općina Posušje je zatražila od Republičkog ministarstva za prosvjetu, nauku, kulturu i fizičku kulturu odobrenje za ponovno otvaranje gimnazije. Nakon odbijanja zahtjeva, uz obrazloženje da Posušje nema dovoljan broj učenika, početkom školske 1991./92. godine u našoj se školi otvara Područni odjel Gimnazije dr. Mate Ujevića iz Imotskog te se istovremeno uvodi trogodišnje i četverogodišnje srednje strukovno obrazovanje. Tijekom školske 1992./93. godine ukinut je Srednjoškolski centar i osnovana Srednja škola fra Grge Martića, u sklopu koje je djelovala gimnazija i srednja strukovna škola. Nakon uspostave i proglašenja Hrvatske Republike Herceg-Bosne, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa u Mostaru donijelo je nastavni plan za sve srednje škole na svom području, po kojem se i danas radi.

Srednja škola je tako funkcionirala do 2008. godine, kada je odlukom Općinskog vijeća Posušje na sjednici održanoj 8. svibnja donesena odluka o osnovanju Gimnazije fra Grge Martića.

Do danas su u istoj školskoj zgradi smještene Gimnazija i Srednja strukovna škola – u jednoj smjeni nastavu pohađaju svi odjeli Gimnazije i tri odjela Srednje strukovne škole (1.f, 2.k i 3.k), a u drugoj svi ostali odjeli Srednje strukovne škole.

U školskoj 2014./15. godini Gimnaziju fra Grge Martića ukupno pohađaju 433 učenika (155 muških i 278 ženskih).

RAVNATELJI POSUŠKE SREDNJE ŠKOLE OD POČETKA RADA GIMNAZIJE DO DANAS:

Vladimir Bilopavlović 1966. – 1975.
Mate Lončar 1975. – 1983.
Ljubo Kovač 1983. – 1987.
Slavko Kukić 1987. – 1988.
Marko Slišković 1988. – 1996.
Nikola Čutura 1996. – 2002.
Nada Đerek 2002. – 2008.
Mirjana Galić 2008. – 2009.
Ljubo Kovač 2009. – 2011.
Senka Karačić 2011. – 2015.loading