Projekti

INFOHOUSE

INFOHOUSE je neprofitna organizacija uspostavljena 2003. godine s ciljem jačanja i promocije informacijski obrazovanog društva i ljudskih prava. Njihov rad je zasnovan na aktivnom uključivanju građanstva i organizacija u proces izgradnje informacijskog društva, razvoju svijesti o važnosti informacije kao sredstvu ostvarenja demokratskih prava i obveza i izgradnji kapaciteta mladih i organizacija. S organizacijama i pojedincima surađuju putem treninga i consultinga iz područja odnosa s javnošću i medijima, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i managementa organizacije provođenjem projekata iz područja ICT-a, aktivizma i obrazovanja mladih, objavljivanja naših istraživačkih radova, organizacije seminara, konferencija…

Neki od projekata koje Udruženje INFOHOUSE provodi su Volontiraj-Kreditiraj, 101 razlog zašto glasati za ženu, Interventni fond za žensko poduzetništvo, Account-Antikorupcijska mreža i drugi.

                                                                                          prof. Sanja Crnogorac Sitarski


PROJEKT  VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ

Volontiraj-Kreditiraj je jedan od najvećih projekata u Bosni i Hercegovini usmjerenih na razvijanje i promociju volonterskog aktivizma srednjoškolaca. Udruženje INFOHOUSE projekt je pokrenulo 2007. godine u Sarajevu. Te godine u projektu je sudjelovalo svega 17 sarajevskih srednjih škola, da bi 2012. godine u projekt bilo uključeno 137 srednjih škola iz čak 51 grada. Glavni cilj Volontiraj-Kreditiraj projekta je jačanje mladih u BiH, kako bi bili u mogućnosti preuzeti odgovornost za svoju profesionalnu budućnost, razvoj njihove lokalne zajednice i njihov status u cjelini. Dvije velike aktivnosti ovog projekta su:

  • Socijalni dan
  • Sajam kreditiranja.

Socijalni dan je dan kada učenici/ce iz svih gradova i škola uključenih u projekt mijenjaju školsko poslovnim okružjem. Naime, jedan nastavni dan mijenjanju jednim radnim danom u različitim institucijama, tvrtkama i organizacijama. Naknada za njihov rad uplaćuje se na jedinstveni žiro-račun iz kojeg se nakon Sajma kreditiranja financiraju projekti škola koji ponesu titulu najboljih.

Sajam kreditiranja je drugi veliki događaj ovog projekta. Učenici/ce i profesori/ce predstavnici/ce svih škola koji sudjeluju u projektu dolaze u Sarajevo promovirati projektnu ideju svoje škole, informirati se o projektnim idejama drugih škola i na kraju dana anonimnim glasovanjem odabiru najbolje projektne ideje čija se realizacija podržava financijskim sredstvima prikupljenim tijekom Socijalnog dana.

Gimnazija fra Grge Martića Posušje je školske 2013./14. godine na Sajmu kreditiranja osvojila, u kategoriji gradova s dvije srednje škole, financijska sredstva za realizaciju projekta,  s projektom „PREŽIVLJAVANJE DIVLJINE“.

Inače, stalni članovi projekta Volontiraj-Kreditiraj su članovi Vijeća učenika, a na Socijalnom danu se uključuju i drugi učenici, ovisno o broju radnih mjesta.

Koordinatorica za srednje škole iz Posušja i Gruda je prof. Sanja Crnogorac Sitarski.


INDEKS INKLUZIVNOSTI

Ove školske godine će se primjenjivati metodologija za samoprocjenu škola pod nazivom „Indeks inkluzivnosti“. Osnovni cilj samoprocjene škola je poboljšanje kvalitete obrazovanja u našoj Županiji. Početnu obuku za provođenje ovog projekta su u svibnju i lipnju 2014. godine prošle profesorice Renata Čale i Josipa Kondža te su projekt prezentirale Školskom odboru, Nastavničkom i Roditeljskom vijeću.
Plan aktivnosti u svezi Indeksa inkluzivnosti za dolazeću školsku godinu:

Rujan – studeni
Upoznavanje učenika, nastavnika, roditelja, uprave s Indeksom inkluzivnosti (roditeljski sastanci, sastanci školskih odbora, sjednice nastavničkog vijeća);
Ustroj koordinacijskog tima – po dva predstavnika nastavnika, vijeća roditelja, vijeća učenika i stručnih suradnika. Ovaj tim je odgovoran za implementaciju istraživanja i kreiranja razvojnog plana. Članovi koordinacijskog tima su: Anamarija Begić, Marina Antonela Crnogorac i Anita Banožić iz reda učenika; Damir Lončar, Marinka Jukić i Branko Širić iz reda roditelja; Josipa Kondža, Renata Čale i Mirjana Galić iz reda nastavnika.
Procjena pristupa razvojnom planu (dogovori i pripreme na nivou koordinacijskog tima);
Istraživanje korištenjem ključnih pojmova, pokazatelja i pitanja (anketiranje članova koordinacijskog tima upitnicima za sveobuhvatno istraživanje);

Studeni – ožujak
Sveobuhvatno istraživanje osoblja škole, uprave, djece i roditelja (Ministarstvo će poslati elektronske verzije upitnika za odrasle i djecu, koje svaka škola može prilagoditi dodavanjem novih pitanja, ali ne smije mijenjati osnovnu tematiku upitnika);

Travanj
Samoprocjena škole koristeći Indeks inkluzivnosti (rezultati istraživanja);
Izrada razvojnog plana (na osnovu prioriteta proisteklih iz rezultata istraživanja);

Rujan 2015.
Ugrađivanje razvojnog plana i samoprocjene u Godišnji plan i program rada za 2015./2016. školsku godinu.

Samoprocjena škola/vrtića i kreiranje razvojnih planova je obvezna za sve škole i vrtiće u našoj Županiji. Razvojni planovi će biti sastavni dijelovi godišnjih planova i programa škola/vrtića te će Ministarstvo vršiti monitoring i evaluaciju primjene metodologije putem godišnjih planova i programa.


AKCIJSKI PLAN PROJEKTA “Poduzetničko učenje” 

U sklopu projekta “Poduzetničko učenje” koordinatorica projekta prof. Jasminka Petric pripremila je i izradila Akcijski plan za školsku 2014./15. godinu. Plan sadržava učeničke aktivnosti i aktivnosti školskog tima. Pogledajte AKCIJSKI PLAN PROJEKTA “Poduzetničko učenje” klikom ovdje!

PILOT PROGRAM SEECEL-a, RAZINA ISCED 3

Nakon uspješno završene pilot-faze projekta Poduzetničko učenje Gimnazija fra Grge Martića Posušje i u školskoj godini 2015./2016. nastavlja s istim aktivnostima, a s tendencijom da projekt obuhvati predmete ili kombinacije predmeta koji prošle godine nisu participirali samostalnim poduzetničkim idejama.

Tako će Akcijski plan, u dogovoru s predmetnim nastavnicima i pridržavajući se nastavnih planova i programa, biti utemeljen na aktivnostima vezanim uz predmete poput fizike, biologije, kemije, matematike, njemačkog i latinskog jezika, uz mogućnost povezivanja sa svim ostalim predmetima. Profesori s prošlogodišnjim iskustvom pružit će podršku u ispunjavanju navedenog plana, ali također nastaviti s aktivnostima koje su se prošle godine pokazale kao izuzetno uspješne, npr. Dani kruha, školski maskenbal, humanitarni ženski malonogometni turnir, dramska sekcija, Dan zdravlja (ovu aktivnost ćemo ostvariti u suradnji sa Srednjom strukovnom školom Posušje u sklopu projekta ELES.BA kojim smo promovirani u mentorsku školu), projekt učeničkih kratkih filmova ćemo upotpuniti radionicama na kojima će učenici i profesori naučiti osnove filmske montaže, terensku i praktičnu nastavu iz biologije ćemo nastojati proširiti i na druge predmete, i slično. U preko 90% prošlogodišnjih aktivnosti  svoj obol dala je izborna nastava iz likovne umjetnosti, a s istom praksom ćemo nastaviti i ove godine, s tim da će učenici koji pohađaju ovu nastavu razviti i samostalne projekte poput oslikavanja vanjskog školskog zida i bojanja vrata svih učionica.

Gimnazija fra Grge Martića Posušje ove godine obilježava 50 godina od osnutka, tako da ćemo dobar dio aktivnosti, ali ne nužno, podrediti tom događaju. Kroz cijelu školsku godinu ćemo organizirati književne večeri i tribine na kojima ćemo predstaviti lik i djelo fra Grge Martića, kao i književni rad naših bivših učenika. S tim u vezi, planirali smo izraditi CD s recitacijama njihove poezije, majice i šalice s logom GFGM-a, strip na istu temu, a kao finalni proizvod planiramo objavljivanje monografije koja će sadržavati informacije o povijesti škole.

Prošle godine, iz tehničkih razloga, nismo realizirali nekoliko aktivnosti iz Akcijskog plana: izradu plakata s učeničkim pravima i obvezama, radionicu o ženskom poduzetništvu te čišćenje škole. Nismo odustali od njih, nego ćemo ih realizirati u ovoj školskoj godini.

Valja napomenuti da je u svim prošlogodišnjim aktivnostima sudjelovao izuzetno velik broj učenika, a velik broj profesora je u nekoliko navrata prošao obuku vezano uz poduzetništvo u nastavi. Ove godine bismo učenicima trebali prepustiti veću odgovornost i samostalnost u osmišljavanju i realizaciji aktivnosti, uz stalno mentorstvo profesora i pomoć onih koji su već prošli ovaj proces. Poduzetnički pristup nastavi ne sugerira da svaku nastavnu jedinicu obrađujemo na taj način, ali nam daje mogućnost (i obvezu) da odaberemo jednu, dvije nastavne jedinice kroz koje ćemo ostvariti drugačiju interakciju s učenicima, a sve u cilju modernizacije nastavnog procesa i postizanja primarnog cilja – stvaranje poduzetne škole.

loading