Školski kalendar

KALENDAR

za školsku godinu 2022./2023.

 

Nastava počinje 5. rujna 2022. godine i traje do 13. lipnja 2023. godine. Nastava za učenike četvrtog razreda traje do 19. svibnja 2023. godine. Nastava se organizira i izvodi u 35 petodnevna nastavna tjedna i 175 nastavnih dana, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole (za četvrti razred u 32 nastavna tjedna, odnosno 160 nastavnih dana). Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2022. i traje do 6. siječnja 2023. godine. Proljetni odmor učenika počinje 6. travnja 2023. i traje do 14. travnja 2023. godine. Ljetni odmor učenika počinje 14. lipnja 2023. godine.

PRAVILNIK
O KALENDARU RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./23.

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, obrazovna razdoblja, broj radnih dana i odmori učenika u srednjim školama za školsku godinu 2022./2023.

Članak 2.

(1) Nastavna godina počinje 5. rujna 2022. i traje do 13. lipnja 2023. godine.
(2) Nastavna se godina ustrojava u dva obrazovna razdoblja.
(3) Prvo obrazovno razdoblje traje od 5. rujna do 23. prosinca 2022. godine.
(4) Drugo obrazovno razdoblje traje od 9. siječnja do 13. lipnja 2023. godine.

Članak 3.

(1) Srednja škola obvezna je tijekom nastavne godine ostvariti broj radnih dana potreban za provedbu broja nastavnih sati po nastavnim predmetima utvrđen propisanim nastavnim planom i programom i to najmanje 175 nastavnih dana, a za završne razrede 160 nastavnih dana.
(2) Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana propisan stavkom (1) ovog članka,
ili ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna godina može se produljiti ili skratiti odlukom ministra.

Članak 4.

(3) Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2022. godine i traje do 6. siječnja 2023. godine.
(4) Proljetni odmor učenika počinje 6. travnja i traje do 14. travnja 2023. godine.
(5) Ljetni odmor učenika počinje 14. lipnja 2023. godine.

Članak 5.

Predviđeni blagdani u ovoj školskoj godini, a koji nisu u vrijeme praznika, su:

– 1. studenoga – Blagdan Svih Svetih

-2. studenoga – Dan mrtvih

– 18. studenog – Dan utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Dan Županije Zapadnohercegovačke

– 1. svibnja – Međunarodni praznik rada

-30. svibnja – Dan svehrvatske državnosti

– 8. lipnja – Blagdan Tijelova

Članak 6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično.

Članak 7.
U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odlučuje ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa na zahtjev škole.

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”, i primjenjivat će se od 1. rujna 2022. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
ZNANOSTI, KULTURE ŠPORTA
Broj:07-02-06-12/22
Široki Brijeg, 22. srpnja 2022.

Ministrica
Ružica Mikulić

 

 

 


loading