Školski kalendar

KALENDAR

za školsku godinu 2020./2021.

 

Nastava počinje 7. rujna 2020. godine i traje do 11. lipnja 2021. godine. Nastava za učenike četvrtog razreda traje do 21. svibnja 2021. godine. Nastava se organizira i izvodi u 35 petodnevna nastavna tjedna i 175 nastavnih dana, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole (za četvrti razred u 32 nastavna tjedna, odnosno 160 nastavnih dana). Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2020. i traje do 10. siječnja 2021. godine. Proljetni odmor učenika počinje 1. travnja 2021. i traje do 11. travnja 2021. godine. Ljetni odmor učenika počinje 12. lipnja 2021. godine.

PRAVILNIK
O KALENDARU RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./21.

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, obrazovna razdoblja, broj radnih dana i odmori učenika u srednjim školama za školsku godinu 2020./2021.

Članak 2.

(1) Nastavna godina počinje 7. rujna 2020. i traje do 11. lipnja 2021. godine.
(2) Nastavna se godina ustrojava u dva obrazovna razdoblja.
(3) Prvo obrazovno razdoblje traje od 7. rujna do 23. prosinca 2020. godine.
(4) Drugo obrazovno razdoblje traje od 11. siječnja do 11. lipnja 2021. godine.

Članak 3.

(1) Srednja škola obvezna je tijekom nastavne godine ostvariti broj radnih dana potreban za provedbu broja nastavnih sati po nastavnim predmetima utvrđen propisanim nastavnim planom i programom i to najmanje 175 nastavnih dana, a za završne razrede 160 nastavnih dana.
(2) Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana propisan stavkom (1) ovog članka,
ili ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna godina može se produljiti ili skratiti odlukom ministra.

Članak 4.

(3) Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 10. siječnja 2021. godine.
(4) Proljetni odmor učenika počinje 1. travnja i traje do 11. travnja 2021. godine.
(5) Ljetni odmor učenika počinje 12. lipnja 2021. godine.

Članak 5.

Predviđeni blagdani u ovoj školskoj godini, a koji nisu u vrijeme praznika, su:

– 1. studenoga – Blagdan Svih Svetih

-2. studenoga – Dan mrtvih

– 18. studenog – Dan utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Dan Županije Zapadnohercegovačke

– 1. svibnja – Međunarodni praznik rada

-30. svibnja – Dan svehrvatske državnosti

– 11. lipnja – Blagdan Tijelova

Članak 6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično.

Članak 7.
U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odlučuje ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa na zahtjev škole.

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”, i primjenjivat će se od 1. rujna 2020. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
ZNANOSTI, KULTURE ŠPORTA
Broj:07-06-02-12-4/20
Široki Brijeg, 24. srpnja 2020.

Ministrica
Ružica Mikulić

 

 

 


loading