Vijeće učenika 2019./2020.

Učenici imaju pravo na osnivanje Učeničkog vijeća, a škola je obvezna omogućiti im to. U Učeničko vijeće bira se po jedan predstavnik učenika svakog odjela.

Učeničko vijeće promiče interese Gimnazije, dostavlja stajališta učenika Školskom odboru, potiče sudjelovanje učenika u radu Škole.

Članovi Vijeća učenika su:

 1.        1.a  Petra Protrka
 2.        1.b  Nina Galić
 3.        1.c  Sara Jurišić
 4.        2.a  Lucija penava
 5.        2.b  Ana-Marija Ćesić
 6.        3.a  Anđela Rezo
 7.        3.b  Marija Soldo
 8.        3.c  Ana Lucija Bakula, pred. Vijeća učenika
 9.        4.a Ina Čamber
 10.        4.b  Mia Miličević
 11.        4.c  Ana Oreč
 12.        4.d  Marija Bešlić
loading