Vijeće učenika 2022./2023.

RAZREDNI ODJEL IME I PREZIME UČENIKA
1.A KLARA GRUBIŠIĆ
1.B SARA PROTRKA
1.C MARTA DRINOVAC
2.A ANA ĆESIĆ (S)
2.B MANDA PEKAS
2.C ANA MITAR
2.D GABRIJELA BEGIĆ
3.A IVAN LEKO – zamjenik predsjednice VU
3.B JELENA ČAMBER – zapisničarka
3.C MARIJANA GRABOVAC
4.A PETRA PROTRKA – predsjednica VU
4.B TIHANA GALIĆ
4.C SLAVICA PENAVA
loading