Socijalni dan naših učenika

Socijalni dan u sklopu projekta Volontiraj-Kreditiraj odrađen je 31. listopada 2014. godine. Ideja ove aktivnosti je da učenici jedan nastavni dan mijenjaju za jedan radni dan. Ove godine je sudjelovalo 29 učenika, a uposlili su ih Vijeće mladih, Oli d.o.o., Općina Posušje, Vokel, Café Tropicana, Café Grand, Crveni križ i UniCredit banka.

Učenici za svoj rad dobiju naknadu koju poslodavci uplaćuju na jedinstveni žiro-račun, a položeni novac služi za financiranje aktivnosti projekta Volontiraj-Kreditiraj pod nazivom Sajam kreditiranja. Naši učenici ove godine projektnu ideju za Sajam kreditiranja trebaju predati do 28. veljače 2015. godine. Tema projekta će biti vezana uz profesionalnu orijentaciju učenika nakon srednjoškolskog školovanja, a planiraju ga ostvariti u suradnji s Vijećem mladih i Općinom Posušje te isti promovirati na sajmu u Sarajevu.

loading